Rustfritt og syrefast

– Her gjelder bare A4 syrefast fra ESSVE! Det sier tømrer Raymond Thomassen, som skrur ferdig kledning og terrassebord på en hytte i Blindleia i Lillesand kommune.

Tradisjonelle galvanisert spiker og skruer er ikke lenger nok når eksklusive treslag som royal impregnert, kebony, cumaru og lerk tas i bruk i økende grad. Kjemiske reaksjoner mellom treslag og galvanisering gir skjemmende merker etter avrenning. I tillegg er det økende ”vestlandsvær” over hele landet, ikke bare langs kysten, der det generelt stilles tøffe krav til festemidler.

– Bygger jeg ved kysten og med eksklusive treslag vil jeg ikke se annet enn A2 rustfritt eller A4 syrefast, sier Raymond Thomassen. Han jobber hos Byggmester Modalen AS, som siden 1986 har bygget og renovert hytter og hus i Lillesands- og Kristiansandsområdet.

Kompetanse

ESSVE har snart fire tiårs erfaring med utvikling av festemidler. Det er godt å ha når nye byggeforskrifter og anvisninger stiller krav til nye løsninger. ESSVE jobber stadig med å ta frem nye smarte produkter for morgendagens byggebransje.

Forboring nødvendig

Hytta med storslått utsikt over Blindleia har kledning av malmfuru og terrasse med cumaru-bord. Treslaget er hardere enn eik, og så tungt at det synker rett til bunns når det legges i vann. Til kledningen bruker Raymond A4 4,2 x 55 skruer, og til terrassen A4 5,0 x 60 skruer. Terrasseskruene forbores og forsenkes. Hvis ikke, klarer han ikke å skru hodene ned i treverket. Skruene bare spoler rundt og festet ødelegges.
– Syrefaste skruer forblir blanke. Det vil si at de blir godt synlige i treverket. Derfor er jeg nøye med å forbore i nøyaktig rett linje. Jeg har laget en mal som jeg legger mot bjelkelaget for ikke å slurve, sier Raymond Thomassen.