Universalfug/Universalfug Allvær - Fug og tettningsmiddel universal/

Universalfug Allvær - Fug og tettningsmiddel universal

Bruksområde

  • Montering og reparasjon av takrenner som lekker
  • Overvannsystem
  • Tetting og drenering av tak/grunn
  • En tettning – all slags vær - året rundt!

Beskrivelse

Smidig høyelastisk fug og tetningsmiddel basert på en unik gummiløsning.
Universalfug Allvær fester og tetter i all slags vær, mot de fleste materialer. Fugen er værbestandig og vannfast direkst, og gir en meget elastisk tetting og reparering av takrenner, drenering, overvannsystemer etc.
Finnes som transparant og svart utførelse.


  • fester i all slags vær
  • høyelastisk
  • fester på de fleste materialer
  • tåler frost og er vannfast fra første sekund
  • overmalbar
For mer informasjon, se www.essve.no

ESSBOX

Signalord
Faroangivelser
kompletterande märkning
Advarsel
H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
GHS02
GHS07

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Farge
Volum
Ant/
forp
Antall/
pall
Art.
type
Koncept
118568
51428875
Svart
300 ml
12
864
L
DL300ML|SVART