Fugeskum/Fugeskum ECO PRO/

Fugeskum ECO PRO

Beskrivelse

Miljøvennlig, Isocyanatfritt, fugeskum-/pistolskum. Fugeskum ECO PRO er festende og mer likt et tradisjonelt skum. Brukes inne og utendørs, for fuging rundt dører, vinduer, rør og gjennomføringer. Fester mot de fleste materialer. Med vedlagt kombiadapter og rør, kan produktet benyttes umiddelbart, med eller uten verktøy. Resultatet blir best ved bruk av pistol, og er proffens naturlige valg. Produktet gir en meget bra varmeisolerende og akustisk/lyddempende effekt.
Lagres stående i romtemperatur max +25°C

  • miljøvennlig
  • lyddempende akustiskfug (-60 dB)
  • høyeffektiv varmeiolering
  • tåler ikke sollys - skal tildekkes/overmales
  • herder langsomt under +10 °C
  • ristes opp og ned 20 ggr før bruk

Bruksområde

  • inne og ute
  • rundt dører og vinduer
  • rør og gjennomføringer
  • fester mot de fleste materialer

ESSBOX

Signalord
Faroangivelser
kompletterande märkning
Fare
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
GHS02

Forpakning

Art.nr
NOBB nr
Farge
Volum
Ant/
forp
Antall/
pall
Art.type
Koncept
118628
51429420
Hvit
400 ml
12
1008
L
DL400 ML|VIT
118630
51429435
Hvit
740 ml
12
672
L
DL740 ML|VIT