Byggfug/Byggfug Tak/

Byggfug Tak

Bruksområde

  • utendørs
  • reparason og liming av takpapp
  • tette gjennomføringer i tak/grunn
  • enkel å jobbe med
  • tørker raskt


Beskrivelse

Essve Takfug brukes til reparasjon, liming og tetting av tak, grunn, og tetting rundt rør og gjennomføringer. Basert på asfalt og forsterket med glassfiber, som gjør fugen stark og utfyllende. Gir en fullstendig vanntett binding, og kan brukes året rundt, også på fuktige yter.
Uønsket fugemasse som ikke er herdet, rengjøres med ESSVE Rengjøringsspray.
Arbeidstemperatur +0-30°C

  • asfaltbasert takmasse (bitumen)
  • glassfiberforsterket
  • fester mot fuktige flater
  • vanntett
  • overmalbar, risiko for gjennomslagFor mer informasjon www.essve.no

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Farge
Volum
Ant/
forp
Antall/
pall
Art.type
Koncept
119070
51429976
Svart
300 ml
12
864
L
DL300 ML|SVART

ESSBOX

Signalord
Faroangivelser
kompletterande märkning
Fare
H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
GHS02
GHS07
GHS08