Lettbetongskrue/Lettbetongskrue, senkhode, CorrSeal/

Lettbetongskrue, senkhode, CorrSeal

Bruksområde

ESSVE Lettbetongskrue brukes til forankring i porøse materialer som lettbetong, Leca etc. Lettbetongskruen kan brukes ved stendermontering av tre- og stålstender, sviller, feste av isolasjonsmateriale etc. Ved montering av isolasjon kan man benytte f. eks ESSVE Isolasjonsskive. Skruen er klassifisert i korrosivitetsklasse C4. Det innebærer at den fungerer utmerket både inne og ute.

Beskrivelse

Lettbetongskruens gjenge er spesielt designet for porøse materiale som lettbetong. Skruen har skjærende riller for å redusere risikoen for overtrekking, samt raskere forsenking i tre.

Montering

Lettbetongskruen kan monteres rett inn i lettbetong, uten forboring. Ved montering anbefales det å bruke en borskrutrekker. For å unngå overtrekking av skruen bør man kjøre på lavt turtall. Overtrekking kan innebære at gjengen går istykker og at skruen mister eller kraftig reduserer sin lastekapasitet.

Dimensjonerende lasteverdier

For beregning i samsvar med Eurokod.

Praktisk belastningsevne

Vi anbefaler at man gjør en prøvetrekking ved større objekt, og der man skal bruke Lettbetongskruens lastekapasitet fullt ut. Prøvetrekking er en del av vår Tekniske service.

Praktisk belastningsevne er kun anbefalte verdier. Vi gjør oppmerksom på at bygningsmaterialer som lettbetong varierer fra gang til gang.

Brannklasse

ESSVE Lettbetongskrue har gjennomgått branntester ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Metoden er basert på den internasjonale standarden ISO 834.

Montering

1. Lettbetongskruen skrues rett inn i lettbetongen, ingen krav til forboring.
I tre: Hvis forankringsdetaljene av tre skal forbores bør dette testes. Faktorer som påvirker evt. forboring av tredetaljen er f.eks hvis monteringen er for nær ytterkant, detaljen er tynn og sprø, lettbetongen er av dårlig kvalitet etc.
I stål: Ved oppsetting av tynne stålstendere (<0,7 mm) kan man bruke et lett hammerslag for å lage et hull i stålstenderen og deretter skru inn skruen.

2. Skru inn lettbetongskruen minimum 60 mm. Bruk gjerne momentskrutrekker og et lavt turtall for å unngå overtrekking. Overtrekking kan innebære at gjengen blir ødelagt, samt at skruen mister eller kraftig reduserer lastekapasiteten.

Tekniske data

Materiale
Stål
Overflatebehandling
CorrSeal
Korrosivitetsklasse
C4

ESSBOX forpakninger

Art.nr

NOBB nr
Dim/detalj-
tykkelse/lengde
mm
Maks
detalj-
tykkelse mm
B
mm
D
mm
Bits
ESSBOX størrelse
Ant/
forp
Forp/
kartong
Koncept
105301
29841582

8,0/5/65

5
60
12
TX30
204
100
6
TR8X65
105303
29841590
8,0/30/90
30
60
12
TX30
304
100
4
TR8X90
105305
29841608
8,0/50/110
50
60
12
TX30
304
100
4
TR8X110
105307
29841616
8,0/70/130
70
60
12
TX30
204
50
6
TR8X130
105315
42060983
8,0/80/180
80
100
12
TX30
206
50
4
TR8X180
105317
42060998
8,0/100/200
100
100
12
TX30
206
50
4
TR8X200
105320
44912681
8,0/140/240
140
100
12
TX30
206
50
4
TR8X240

Bulkforpakninger

Art.nr
NOBB nr
Dim/detalj-
tykkelse/lengde
mm

Maks detalj-
tykkelse
mm

B
mm
D
mm
Bits
nr
Ant/
forp
Koncept
7105303
46007553
8,0/30/90
30
60
10
TX30
1000
TR8X90
7105307
46007564
8,0/70/130
70
60
12
TX30
600
TR8X130
7105317
46007583
8,0/100/200
100
100
12
TX30
500
TR8X200

Småpakk

Art.nr
NOBB nr
Dimensjon
dk× L mm
Maks detalj-
tykkelse mm
D
mm
Bits
nr
Ant/
forp
Forp/
katalog
511281
46004677
8 × 90
30
12
TX30
8
10
511279
46004681
8 × 130
70
12
TX30
6
10
511283
46004696
8 × 200
100
12
TX30
6
10

ESSBOX

Materiale/ Beskrivelse
Lettbetong kval 500
Leca 2 MPa
Leca 3 MPa
Leca 5 MPa
Dim mm
Monterings- dybde mm
Uttrekks- kraft kg
Skjærkraft kg
Uttrekks- kraft kg
Skjærkraft kg
Uttrekks- kraft kg
Skjærkraft kg
Uttrekks- kraft kg
Skjærkraft kg
Lettbetongskrue Ø8,0
60
50
30
60
45
Lettbetongskrue Ø8,0
100
80
30
100
45
Lettbetongskrue Ø10,5
160
150
225
340

ESSBOX

Materiale/
Beskriveøse
Lettbetong
kval 500

Leca
2 MPa

Leca
3 MPa
Leca
5 MPa
Dim
mm
Monteringsdybde
mm
Uttrekkskraft
kN
Skjærkraft
kN
Uttrekkskraft
kN
Skjærkraft
kN
Uttrekkskraft
kN
Skjærkraft
kN
Uttrekkskraft
kN
Skjærkraft
kN
Lettbetongskrue Ø8,0
60
0,65
0,40
0,80
0,60
Lettbetongskrue Ø8,0
100
1,0
0,40
1,3
0,60
Lettbetongskrue Æ10,5
160
2,1
2,0
3,0
4,4

Brannklasse - Lettbetong kval. 500

Dimensjon mm
Brannteknisk klasse
Monteringsdybde mm
Karakteristisk bæreevne kN
Lättbetongskruv Ø8,0
R60
60
0,25
Lättbetongskruv Ø8,0
R45
60
0,50
Lättbetongskruv Ø8,0
R90
80
0,25
Lättbetongskruv Ø8,0
R60
80
0,50
Lättbetongskruv Ø8,0
R45
80
0,75
Lättbetongskruv Ø8,0
R60
100
0,50
Lättbetongskruv Ø8,0
R45
100
1,00
Lättbetongskruv Ø10,5
R40
160
2,2