Ekspansjonsanker/Golden Anchor/Golden Anchor, syrefast A4

Golden Anchor, syrefast A4

Golden Anchor, syrefast A4

Bruksområde

ESSVE Ekspansjonsbolt Golden Anchor er beregnet for innfestning i betong og naturstein. Ekspansjonsankeret kan med fordel brukes i applikasjoner der det stilles høye krav til innfestningen. Golden Anchor kan brukes til å feste tre-/stålstendere ved reisverk, feste av beslag, z-jern, armeringer etc.

Beskrivelse

Ekspansjonsankeret har et klips som ved tiltrekking ekspanderer opp på en konet del av skruen. Den øvre delen er utstyrt med en utvendig gjenge med påskrudd flensmutter (kombinert mutter og skive). For å unngå skader på skruens gjenger ved islåing, er øvre del utstyrt med en slagnakke. Da bordiameteren er lik skruediameteren oppstår det kontakt mellom hullveggen og klipset allerede når Golden Anchor slås inn i borhullet. Når flensmutteren så trekkes til, tvinges skruen utover, mens skruens konede del tvinger klipset til å ekspandere.
Blankforsinket (FZB) 5μm, og varmforsinket (FZV) 45μm er produsert av stål tilsvarende holdfasthetsklasse min 5.8. Syrefast er av kvalitet min A4-70. Samtlige utførelser har rustfri klips.

Montering

Se monteringsanvisning.

Dimensjonerende belastningsverdier og tekniske data

For beregning i samsvar med Eurokod. For beregning med andre kant- og-/eller innbyrdes avstand samt betongkvalitet, kontakt vår tekniske support eller les godkjennelsen fra ETA 07/0033 sammen med ETAG 001 Annex C, alternativt Teknisk informasjon ESSVE Golden anchor.

Praktisk belastningsevne og tekniske data

Praktisk belastningskapasitet beregnes med de nødvendige sikkerhetsfaktorer som er pålagt.
Ved behov, og som en del av ESSVE sin tekninske service, kan prøvetrekking utføres ved spesielle anledninger.

Montering (gjennomstikksmontering)

1. Sett detaljen på plass. Bor hull med samme bordiameter som skruen, se min. monteringsdybde i tabell. Ingen renblåsing kreves, kun grovrengjøring av bor.
2. Slå inn ekspansjonsskruen til korrekt monteringsdybde, se min. monteringsdybde i "Tekniske data".
3. Dra mutteren til tiltrekkingsmoment i følge tabellen "Tekniske data". Monteringen er ferdig.

Tekniske data

Blankforsinket (FZB)
Varmforsinket (FZV)
Syrefast stål (A4)
Materiale
Stål, 5.8
Stål, 5.8
Syrefast, A4-70
Overflatebehandling
Blankforsinket (gul) 5 μm
Varmforsinket 45 μm (M6 og M8 25 μm)
-
Korrosivitetsklasse
C1
Se text "korrosionsskydd"
C5
Klips
Rustfritt stål
Rustfritt stål
Rustfritt stål
ETA godkjennelse
ETA 12/0257
ETA 12/0257

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Dim/Detalj-
tykkelse/
Lengde mm
D mm

Gjenge-lengde
mm

Bor-
Ø
mm
Bordybde
mm
Maks detaljtykkelse mm
Nøkkel-
vidde
ESSBOX
størrelse
Ant/
forp
Forp/
kartong
Koncept
306651
29753274
M6x70*
14
25
6
45
15
10
204
100
6
TVM6X70
306653
29753282
M6×100*
14
55
6
45
45
10
304
100
4
TVM6X100
306601
26691329
M8×50*
18
20
8
40/-/-
5/-/-
13
304
100
4
TVM8X50
306901
43130477
M8x75*
18
30
8
40/60/-
29/9/-
13
204
50
6
TVM8X75
306902
41150889
M8/10/86
18
50
8
40/60/70
40/20/10
13
204
50
6
TVM8/10/86
306903
41150897
M8/20/96
18
50
8
40/60/70
50/30/20
13
304
50
4
TVM8/20/96
306904
41150905
M8/30/106
18
66
8
40/60/70
60/40/30
13
304
50
4
TVM8/30/106
306607
26691360
M10×60*
22
25
10
45/-/-
5/-/-
15
304
50
4
TVM10X60
306609
26691378
M10×75*
22
30
10
45/65/-
22/2/-
15
304
50
4
TVM10X75
306910
43130481
M10x90*
22
50
10
45/65/-
37/17/-
15
204
25
6
TVM10X90
306911
41150913
M10/7/104
22
59
10
45/65/90
51/31/7
15
204
25
6
TVM10/7/104
306913
41150921
M10/37/134
22
89
10
45/65/90
81/61/37
15
304
25
4
TVM10/37/134
306915
41150939
M10/77/174
22
89
10
45/65/90
121/101/77
15
206
25
4
TVM10/77/174
306621
26691402
M12×80*
26
34
12
65/85/-
25/5/-
18
204
25
6
TVM12X80
306922
43130496
M12/5/116
26
34
12
65/85/100
41/21/5
18
304
25
4
TVM12/5/116
306923
41150947
M12/15/126
26
70
12
65/85/100
51/31/15
18
304
25
4
TVM12/15/126
306926
44913623
M12/45/156
26
70
12
65/85/100
81/61/45
18
304
20
4
TVM12/45/156
306934
43130500
M16/10/149
35
89
16
80/100/130
62/42/10
24
304
10
4
TVM16/10/149
306935
M16/33/172
35
89
16
80/100/130
85/65/33
24
306943
M20/30/194
37
76
20
150
30
30
* Disse dimensjonene er for korte til å oppfylle kravet på standard monteringsdybde

Tilbehør

Art.nr
NOBB nr
Beskrivelse
Ant/
forp
Koncept
110185
21237466
Monteringsverktøy SDS
1
TG

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjonsklasse
Korrosjonsbeskyttelse
C1
5,45 µm
C2-C5
A4 syrefast
Europeiske regler begrenser bruken av galvanisert, varmforsinket, betonginnfestning til tørt inneklima. For mer krevende miljøer anbefales syrefast, A4, stål. ISO 9224 viser på 40-100 års livslengde i korrosjonskategori C3 på 45 µm varmforsinking, som stemmer godt overens med nordiske erfaringer.

Brannklasse

Dim
Brannteknisk klasse
Minste monteringsdybde
mm
Karakteristisk bærelast
kN
M8
R 90
35
0,5
M8
R 60
35
1,0
M10
R 60
40
1,5
M12
R 90
80
2,0

Ved montering i usprukken betong

M6
M8
M10
M12
M16
M20
Bordimensjon
d0
6
8
10
12
16
20
(mm)
Bordybde
h0
45
40
60
70
45
65
90
85
100
100
130
150
(mm)
Effektiv mont.dybde
hef
35
28
48
55
25
45
70
63
80
65
95
115
(mm)
Utrekkskraft C20/251
Nsd
255

350

500
600
440
530
745
755
1120
1200
1700
1700
(kg)
Skjærkraft C20/252
Vsd

195

350
370
570
520
530
900
785
1300
1650
2435
1530
(kg)
Min. kantavstand
Ccr
53
42
72
83
39
69
105
95
120
98
143
173
(mm)
Min. innbyrdes avstand
Scr
105
84
144
165
78
138
210
189
240
195
285
345
(mm)
Min. betongtykkelse
hmin
80
80
80
110
80
100
160
120
160
140
230
170
(mm)
Tiltrekkingsmoment
Tinst
10
23
35
55
120
180
(Nm)
Tiltrekkingsmoment A4
Tinst
10
29
45
70
150
225
(Nm)
1gjelder ved angitt kant- og innbyrdes avstand. Ved disse avstandene kan lasten dobles med flere festepunkter
2gjelder ved angitt kantavstand. Kan økes opptil stålets dimensjonerende verdi dersom kantavstanden øker, og reduseres ved mindre kantavstand.

Ved montering i usprukken betong

M8
M10
M12
M16
M20
Bor dimensjon
d0
8
10
12
16
20
(mm)
Bor dybde
h0
40
60
70
45
65
90
85
100
100
130
150
(mm)
Effektiv mont. dybde
hef
28
48
55
25
45
70
63
80
65
95
115
(mm)
Uttrekkskraft C20/251
Nsd
4,7
6,7
8,8
4,5
5,4
10,7
7,7
20,0
12,2
26,7
22,6
(kN)
Uttrekkskraft C50/601
Nsd
4,7
6,7
8,8
4,5
5,4
10,7
7,7
20,0
12,2
26,7
53,0
(kN)
Skjærkraft C20/251
Vsd
4,7
5,0
7,4
5,3
5,4
11,6
8,0
15,7
16,8
20,0
20,6
(kN)
Skjærkraft C50/601
Vas
4,7
5,0
7,4
5,3
5,4
11,6
8,0
16,9
16,8
31,4
39,0
(kN)
Kantavstand
Ccr
42
72
83
39
69
105
95
120
98
143
173
(mm)
Innbyrdes avstand
Scr
84
144
165
78
138
210
189
240
195
285
345
(mm)
Min. betongtykkelse
hmin
80
80
110
80
100
160
120
160
140
230
170
(mm)
Min. kantavstand
Cmin
40
50
60
80
100
(mm)
Min. innbyrdes avstand
Smin
40
50
70
90
110
(mm)
Tiltrekkingsmoment
Tinst
23
35
55
120
180
(Nm)
Tiltrekkingsmoment A4
Tinst
29
45
70
150
225
(Nm)
1Gjelder ved angitt kant- og innbyrdes avstand. Ved disse avstandene kan lasten dobles ved flere festepunkter.

Reduksjonsfaktorer ved ulike innbyrdes avstander

Skjærkraft
Uttrekkskraft
(mm)
M8
M10
M12
M16
M20
(mm)
M8
M10
M12
M16
M20
345
1,00
345
1,00
320
0,95
320
0,96
300
0,92
300
0,92
285
1,00
0,89
285
1,00
0,89
260
0,96
0,84
260
0,98
0,85
240
1,00
0,92
0,84
240
1,00
0,96
0,81
210
1,00
0,95
0,87
0,75
210
1,00
0,98
0,93
0,76
200
0,98
0,93
0,85
0,73
200
0,99
0,97
0,92
0,74
180
0,94
0,90
0,82
0,70
180
0,98
0,95
0,90
0,71
165
1,00
0,91
0,87
0,79
0,67
165
1,00
0,97
0,90
0,88
0,68
150
0,96
0,88
0,85
0,76
0,64
150
0,99
0,96
0,93
0,87
0,65
130
0,91
0,83
0,81
0,73
0,61
130
0,97
0,95
0,91
0,85
0,62
110
0,86
0,79
0,78
0,69
0,57
110
0,95
0,94
0,90
0,83
0,58
100
0,84
0,77
0,76
0,68
100
0,94
0,93
0,89
0,82
90
0,81
0,75
0,74
0,66
90
0,93
0,92
0,88
0,81
70
0,76
0,71
0,71
70
0,92
0,91
0,87
60
0,73
0,69
60
0,91
0,90
50
0,71
50
0,90

Reduksjonsfaktorer ved ulike kant avstand

Skjærkraft
Uttrekkskraft
(mm)
M8
M10
M12
M16
M20
(mm)
M8
M10
M12
M16
M20
173
1
173
1
165
0,95
165
0,97
155
0,88
155
0,94
143
1
0,8
143
1
0,91
133
0,92
0,73
133
0,96
0,87
120
1
0,81
0,64
120
1
0,92
0,83
110
0,9
0,73
0,58
110
0,95
0,88
0,8
105
1
0,85
0,69
0,54
105
1
0,92
0,86
0,79
100
0,94
0,81
0,65
0,51
100
0,98
0,9
0,84
0,77
90
0,83
0,71
0,57
90
0,94
0,85
0,81
83
1
0,75
0,64
0,51
83
1
0,91
0,81
0,78
80
0,96
0,71
0,61
0,49
80
0,99
0,89
0,8
0,77
70
0,82
0,6
0,52
70
0,96
0,85
0,75
60
0,69
0,48
0,42
60
0,93
0,81
0,7
50
0,55
0,37
50
0,9
0,77
40
0,42
40
0,87