Plugg/Fasadeplugg GXL/GXL-plugg

GXL-plugg

GXL-plugg

Bruksområde

ESSVE GXL Fasadeplugg brukes til montering i de fleste materialer som lettbetong, betong, naturstein, tegl, hulldekkeeement etc.

Fasadepluggen egner seg spesielt til utlekting og diverse snekkerarbeid.

Se monteringsanvisning nedenfor

Beskrivelse

Fasadeplugg GX-L består av en skrue og plugg. Pluggen har et firedelt ekpansjonsområde som fører til større ekspansjon og høyere friksjon. Dette gir meget gode uttrekksverdier. Ved feste i hullsteinsmaterialer skapes en "knute" i pluggen. Pluggens lengde gjør at ekspansjonen skjer langt inne i materialet, og i porøse materialer blir belastningsverdien høyere jo dypere monteringen skjer. Fasadepluggens skrue skal alltid skrus inn i pluggen. Pluggens dreiesikring gjør at pluggen ikke roterer i hullet ved montering. Pluggen er produsert i førsteklasses nylon, med en brukstemperatur fra -40°C til +100°C. Skruene er i stål av holdfasthetsklasse 5.8 alternativt syrefast A4.

Tekniske data

Blankforsinket (FZB)

Varmforsinket (FZV)
Syrefast stål (A4)
Materiale i skrue
Stål (5,8)
Stål (5,8)
Syrefast stål
Overflatebehandling
Blankforsinket 6 μm
Varmforsinket 45 μm
-
Korrosivitetsklasse
C1
C3
C5
Plugg
Polyamid (nylon)
Polyamid (nylon)
Polyamid (nylon)

Montering

Montering i Betong
Montering i hulltegl
Montering i lettbetong/Leca
Montering i hulldekkeelement

ETA-Godkjennelse

ESSBOX forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Beskrivelse
Dimensjon
mm
ESSBOX
størrelse
Ant/
forp
Koncept
404035
46006955
GXL løs plugg
10×100
203
40
TG10X100

Praktisk belastningsevne

Materiale/
Beskrivelse
Betong C12/15
Betong C16/20
Massivtegl
>2,1 kg/dm3, fb > 20MPa
Hulltegl
>0,9 kg/dm3, fb > 12MPa
Dim
mm
Uttrekkskraft
kg
Skjærkraft
kg
Uttrekkskraft
kg
Skjærkraft
kg
Uttrekkskraft
kg
Skjærkraft
kg
Uttrekkskraft
kg
Skjærkraft
kg
GXL 8
50
130
85
150

35

35

15
15
GXL 10
85
135
125
160
45
45
25
25
Ved betong: Verdiene overfor gjelder for montering med kantavstand min. 70 mm og innbyrdes avstand min. 85 mm.
Ved hulltegl: Verdiene ovenfor gjelder for montering med kant- og innbyrdes avstand min. 100 mm. Ved ubelastet kant eller øverste laget kantavstand min. 250 mm.
Ved forankring i porøse/hullsteinsmaterialer bør det gjøres en prøvetrekking for eksakte lasteverdier. Prøvetrekkingen kan utføres av ESSVEs egne selgere og er en del i vår Tekniske service.