Betongskrue/Betongskrue, sekskanthode /Betongskrue, sekskanthode med flens, CorrSeal

Betongskrue, sekskanthode med flens, CorrSeal

Betongskrue, sekskanthode med flens, CorrSeal

Bruksområde

ESSVE Betongskrue er beregnet for rask og enkel forankring i betong, tegl, hulltegl og hulldekkelement.

Montering

Ved montering anbefales slagskrutrekker. Se monteringsanvisning nedenfor.
OBS! Betongskruen krever ikke et forspenningsmoment for å sikkerstille innfestningen. Dreiemomentet som anvendes skal ikke være større enn hva som kreves for å holde det som skal monteres på plass. Tiltrekkingsmoment som angis i tabellen må ikke overskrides.

Brannklasse

Dim. 7,5 mm er godkjent i brannklasse R30 for en last på 1,0 kN. Min. monteringsdybde 35 mm.

Beskrivelse

Spesialherdet skrue som dras direkte inn i et boret hull, uten plugg. Den er helgjenget med en såkalt "hi-low" gjenge, som forenkler monteringen. Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket eller CorrSeal overflatebehandling.
Vanligvis forbedres lasteevnen ved økt forankringsdybde. Ved forankring i annet materiale enn betong bør det foretas en prøvetrekking. Dette for å få frem en egnet, praktisk belastningsevne.

Prøvetrekking er en del av vår Tekniske service

Praktisk belastningsevne

Dimensjon
mm Ø
Monterings-
dybde
mm
Uttrekks-
kraft
Betong
C20/25
kg
Uttrekks-
kraft
Hulldekke-
element
C60/75*
kg
Skjærkraft Betong
C20/25
kg
Skjærkraft
Hulldekke-
element
C60/75*
kg
Min. kant-
avstand
Uttrekks-
kraft
mm
Min.
kant-
avstand
Skjærkraft
mm
Min.
innbyrdes
avstand
mm
Tiltrekkings-
moment, momentnøkkel
Nm
6,3
25
80
140
40
50
100
5
7,5
35
100
110
260
340
60
80
140
15
7,5
50
240
260
60
80
140
15

* Montert midt over kanal = min. betongtykkelse på elementet

Tekniske data

Materiale
Stål C1022 herdet 450-800 HV/ kjerne 320-450 HV
Stål C1022 herdet 450-800 HV/ kjerne 320-450 HV
Overflatebehandling
Blankforsinket
CorrSeal
Korrosivitetsklasse
C1
C4

ESSBOX forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Dimensjon
dk × L mm
D
mm
Bor
Ø mm
Bor-
dybde* mm
Maks detalj-
tykkelse* mm
Nøkkelvidde
mm
ESSBOX størrelse
Ant/
forp
Forp/
kartong
Koncept
105283
30084628
6,3×30
12,0
5
35/-
5
8
202
100
12
TR6,3X30
105284
30084636
6,3×50
12,0
5
35/-
25/-
8
203
100
8
TR6,3X50
105438
46897340
7,5×50
14,5
6
45/-
15/-
10
204
100
6
TR7,5X50
105439
46897506
7,5×80
14,5
6
45/60
45/30
10
304
100
4
TR7,5X80
105436
46897302
7,5×100
14,5
6
45/60
65/50
10
304
100
4
TR7,5X100
* ved anbefalt forankringsdybde i betong

Montering

1. Bor et hull. Eventuelt også gjennom forankringsgjenstanden. Grovrengjør borhullet fri for borstøv ved å føre borhammeren fram og tilbake 2-3 ganger.
2. Skru i skruen med et TX-feste/bits alt. hylse. For dimensjon 6,3 mm og 7,5 mm brukes en slagskrutrekker. For dimensjon 10,5 og 16,5 mm anbefales en muttertrekker.
3. Monteringen er ferdig.

Tekniske data

Materiale
Stål
Stål
Overflatebehandling
Blankforsinket
CorrSeal
Korrosivitetsklasse
C1
C4

ESSBOX forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Dimensjon dk × L mm
D mm
Bor Ø mm
Bor- dybde* mm
Maks detalj- tykkelse* mm
Nøkkelvidde mm
ESSBOX størrelse
Ant/ forp
Forp/ kartong
Koncept
105283
30084628
6,3×30
12,0
5
35/-
5
8
202
100
12
TR6,3X30
105284
30084636
6,3×50
12,0
5
35/-
25/-
8
203
100
8
TR6,3X50
105438
46897340
7,5×50
14,5
6
45/-
15/-
10
204
100
6
TR7,5X50
105439
46897506
7,5×80
14,5
6
45/60
45/30
10
206
100
4
TR7,5X80
105436
46897302
7,5×100
14,5
6
45/60
65/50
10
304
100
4
TR7,5X100
* ved anbefalt forankringsdybde i betong

Anbefalt forankringsdybde *)

Materiale
Ø 7.5
Ø 6.3
Betong
35/50 mm
25 mm
Tegl
50 mm
40 mm
Hullstein
60 mm
50 mm
*) Bordybde = forankringsdybde + min. 10 mm

Praktisk belastningsevne

Dimensjon mm Ø
Monterings- dybde mm
Uttrekks- kraft kg Betong C20/25
Uttrekks- kraft kg Hulldekke- element C60/75*
Skjærkraft kg Betong C20/25
Skjærkraft kg Hulldekke- element C60/75*
Min. kant- avstand Uttrekks- kraft mm
Min. kant- avstand Skjærkraft mm
Min. innbyrdes avstand mm
Tiltrekkings- moment Nm
6,3
25
80
140
40
50
100
5
7,5
35
100
110
260
340
60
80
140
15
7,5
50
240
260
60
80
140
15
* Montert midt over kanal = min. betongtykkelse på elementet

Dimensjonerende lasteevne i henhold til Eurokod

Dimensjon mm
Monte- ringsdybde mm
Uttrekkskraft Betong C20/25 kN
Uttrekkskraft Hulldekke- element C60/75* kN
Skjærkraft Betong C20/25 kN
Skjærkraft Hulldekke- element C60/75* kN
Min. kant- avstand Uttrekkskraft mm
Min. kant- avstand Skjærkraft mm
Min. innbyrdes avstand mm
6,3
25
1,1
1,8
40
50
100
7,5
35
1,3
1,5
3,4
4,5
60
80
140
7,5
50
3,2
3,4
60
80
140
* Montert midt over kanal = min. betongtykkelse på elementet