Karminnfestning, Programa/Programa PLUS Karmskrue/Programa PLUS Karmskrue, uherdet

Programa PLUS Karmskrue, uherdet

Programa PLUS Karmskrue, uherdet

Beskrivelse

ESSVE Programa Plus Karmskrue består av en yttergjenget sinkhylse og en gjennomgående stålskrue som kan rotere fritt i hylsen. Montert sitter karmskruens hylse i karmen, og skruen i veggen. Ved å skru hylsen, men ikke på skruen, kan man justere karmen inn eller utover. Programa Plus Karmskrue kan monteres uten faste klosser, og gir en fullstendig justerbar og demonterbar montering uten å skade karmen eller underlag. Montering med Programa Plus Karmskrue forbedrer og forenkler fra et isolersynpunkt, da man med mineralull eller fugeskum får en ubrutt dreining.

 • Bruk Programa Plus Karmskrue uherdet
 • Avstanden mellom karm og og vegg avgjør hvilken lengde man skal bruke på karmskruen
 • Monteringsdybde i trestender er min. 45 mm
 • Borr gjennomgående 14 mm hull med Karmskruveborr DLT 5
 • Ved forborret karm skjer montering direkte
 • Monter karmskruen med Monteringsnøkkel UN-T eller KMN
 • Juster ved behov med Universalnøkkel UN-T eller KMN
 • Dekk til hullet med Dekklokk i passende farge
  Tips! Bruk KarmFix Programa, som monteringshjelp i vegg-konstruksjoner av tre, da behøves ingen kiler.

 • Bruk Programa Plus Karmskrue uherdet
 • Avstanden mellom karm og og vegg samt veggmateriale avgjør lengde på karmskruen
  For betong/tegl
  Lengde 70 og 90 mm sammen med N-plugg
  For hulltegl/lettbetong/Leca
  Lengde 140 mm med NL- eller GXL-plugg. Ta hensyn så man legger vekt på riktig innskruingslengde i pluggen
 • Borring av karm gjøres med Ø 14 mm treborr. Ved forborret karm brukes sentreringshylse C 10 og 10 mm innstalasjons- eller hammerborr
 • Karmskruen sammen med passende plugg i henhold til tabell, monteres med monteringsnøkkel UN-T eller KMN
 • Juster ved behov med universalnøkkel UN-T eller KMN
 • Dekk huller med Dekklokk i passende farge

Bruksområde

For montering av vinduer, glasspartier, innerdører og ytterdører med karmer laget av primært tre, men også plast og aluminium avhengig av karmens forutsetning. Programa PLUS gir en fullt etter-justerbar montering, som er en stor fordel da karm, dør eller vegg har "satt seg".

Forskjell Programa Plus vs Classic

• Tykkere materiale i hylsen, rundtgående gjenger, som minsker risikoen for "brudd"
- Minimerer risikoen for at hylsen sprekker ved overbelastning.
• Gjengene går hele veien rundt hylsen, som gir et bedre grep i karmen.
- Gjør at gjengene ikke overdras.
• Hylsen er utstyrt med 4 skarpe fiberkutt som skjærer fibrene i karmen.
- Gir et finere snitt i hullet, og reduserer splintrer i hullkanten.
• Skruens spiss har fått ett fiberkuttspor.
- Minimerer risikoen for sprekkdannelse når skruen dras ned i stenderkanten.

Montering i harde materialer

Montering i betong
Montering i lettbetong
Montering i hulldekke
Montering i hulltegl

Teknisk data

Skrue
Hylse
Materiale
Stål
Sinklegering
Overflatebehandling
Blankforsinket

Forpakninger

Art.nr
NOBB nr
Beskrivelse
Dimensjon
mm
Maks fugebredde ved
trestender, mm
Ant/
forp
Forp/
kartong
Koncept
7111403
51530640
KARMSKRUE PROGRAMA PLUS 70 MM
70 mmOH
10
600
1
TB70MM
7111409
51530655
KARMSKRUE PROGRAMA PLUS 90 MM
90 mmOH
35
400
1
TB90MM
7111411
51530666
KARMSKRUE PROGRAMA PLUS 140 MM
140 mmOH
85
300
1
TB140MM

Riktig karmskrue til riktig montering

Lengde 50 mm
Lengde 70 mm
Lengde 90 mm
Lengde 140 mm
Innrettet for fugebredder opp til 10 mm, og når montering skjer i veggstendere opp til 30 mm.
Standardlengde for ”normal” montering
i tre med 0-15 mm fugebredde.
Ved fugebredder opp til 35 mm, eller for montering i betong og tegel sammen med plugg
For montering i lettbetong, Leca/lettbetong samt hulldekke i kombination med plugg

Montering i tre

ESSBOX

Art.nr
NOBB nr
Dimensjon
mm
Maks fugebredde ved
trestender, mm
ESSBOX
str
Ant/
forp
Forp/
kartong
Koncept
111401
51530152
50 mm OH
-
204
50
6
TB50MM
111403
51530178
70 mm OH
10
204
50
6
TB70MM
111405
51530477
70 mm OH
10
304
100
4
TB70MM
111407
51530481
70 mm OH (Bøtte)
10
BU4
200
1
TB70MM
111409
51530564
90 mm OH
35
204
50
6
TB90MM
111412
53109174
140 mm OH
85
204
30
6
TB140MM