DIMENSJONERING AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER – BERGNINGSREGLER

Ved dimensjonering av bærende konstruksjoner benytter vi Eurokodene, og de nasjonale tillegg (NA) som er fastsatt av standard Norge.

Dimensjonering av betonginnfestninger gjøres i henhold til regler, disse kaller vi EAD:s og ETAG:s, som er bestemt av EOTA.

Ta kontakt med oss slik at vi kan vi fortelle mer om dette, eller ta en titt på standard.no og eota.eu

Konstruktorer ESSVE