ESSVE CS REGNER UT HOLDFASTHETEN PÅ INNFESTING I BETONG
I stedet for å hente verdiene fra de ulike produktenes belastningstabeller og prøve å sette dem sammen i en egen utregning, gjør ESSVE Calculation Software jobben for deg.

Med dette dimensjoneringsprogrammet for betonginnfestinger kan du enkelt få regnet ut kapasiteten for ulike typer applikasjoner – og programmet foreslår egnede produkter fra ESSVEs sortiment.

ESSVE CS har tabelldatainnmating direkte i 3D-visning, dette gjør det enkelt å mate inn verdiene på rett sted. Du kan også se modellen fra ulike vinkler.
Programmet er på svensk, og gir deg tegningen rett i hånda. Programmet regner om automatisk for hver nye verdi som skrives inn, noe som gjør at du kan oppdage eventuelle feil og mangler tidlig i prosessen.

FAKTA OM ESSVE CS

• Dimensjoneringsprogram for betonginnfestninger
• Beregner innfestningens bæreevne
• Gir forslag til produkter og dimensjoner
• Unik soritmentshåndtering gir enklere produktvalg
• Automatisk omregning etter hver nye input
• Oppdager feil tidlig
• Følger gjeldene regelverk og standarder
• 3D-modell
• Svensk og engelsk språk