– det raskeste systemet for skjult montering av terrassebord

 

Bygg terrasse med spikerpistol. 4 ganger raskere enn toppskrudd montering.

EDGEFAST er en ny type spikerpistol som fester en spiker i hver side av terrassebordet – et nytt system for skjult montering av terrassebord.
Når spikeren festes i siden på terrassebordet blir monteringen skjult, og resultatet er en terrasse uten fliser eller sprekker. Raskt, pent og enkelt!

EDGEFAST-systemet anbefales til håndverkere som bygger mange terrasser, det er både effektivt og gir et godt sluttresultat.

 

SLIK FUNGERER EDGEFAST

1. VELG DISTANSEBRIKKE
Følg anvisningene fra trevirkeleverandørene for å få rett avstand mellom terrassebordene. Velg rett distansebrikke, og montèr denne i pistolens bunnplate. Distansebrikke følger med og finnes for avstander fra 0 til 6 mm. (0 mm er kun for innvendig panel)

2. LAD PISTOLEN MED SPIKER
EDGEFAST kan lades med opp til 100 spiker (4 magasin med 25 spiker). Dette rekker til drøyt 3 kvm terrasse. Spikeren finnes i rustfri A2.

3. KOBLE TIL LUFTTRYKKET
Kontroller alltid lufttrykket før du kobler pistolen til kompressoren, maks trykk skal være 6-8 bar. Begynn med lavt trykk og jobb deg oppover til spikeren har riktig montasjedybde.

 

NB!

EDGEFAST er en spikerpistol og skal håndteres med forsiktighet. Pek aldri på deg selv eller andre når kompressoren er tilkoblet.

 

MONTERINGSANVISNING

1. Plasser bunnplaten på spikerpistolen mellom terrassebordene du skal montere.

2. Start monteringen i terrassebordet som allerede er festet.

3. Vend deretter pistolen motsatt vei og monter spiker i siden på neste bord. Hold i terrassebordet ved innskyting.
TIPS: Spikerhodet skal være i nivå med terrassebordet eller 2 mm nedenfor kanten.

 

TIPS

 

MONTERING AV DET FØRSTE TERRASSEBORDET
Dersom det innerste terrassebordet sitter nær veggen anbefaler vi at du fester den med toppskrudd montering, f.eks ESSDECK Max. Se til at bordet blir helt rett.

MONTERING I SKRÅTT BJELKELAG
Dersom terrassen skal monteres i skrått bjelkelag skal spikerne forskyves (se bilde)
1. Sett en spiker ved høyre kant på bjelken.
2. Plasser pistolen i venstre kant av bjelken og skyt inn en spiker i kanten av det bakre terrassebordet.

MONTERING I SKJØTER
Det må være minimum en ekstra lask/kloss under alle terrassebord-skjøter for å få tilstrekkelig feste inn fra enden på terrassebordet.

NB!

EDGEFAST skal kun benyttes på myke tresorter.

NB!

EDGEFAST kan ikke brukes på virke tykkere enn 28 mm.