Med FireSeal får du et brannsikkert konsept!

FireSeal har et bredt produktsortiment som tilbyr en komplett løsning på alle typer branntettingsproblem. I takt med kravene øker også bevisstheten om branntetting. De som arbeider med trekking av kabler og rør vet best hvor brytingen i brannklassifiserte vegger og bjelkelag skjer. Derfor er det mye å vinne på å la samme personer gjennomføre selve branntettingen. Dette høyner i tillegg sikkerheten ved at tettingsarbeidet utføres i forbindelse med installasjonen.

GODKJENT TRYGGHET
Sikkerheten er testet godt og produktene videreutvikles stadig for å møte morgendagens krav. I tillegg er alle FireSeals system typegodkjente av SINTEF.

BREDT SORTIMENT
Bredt sortiment med velkjente markedsledende produkter som er teknisk tilpasset profesjonelt bruk.

FORBEDRET LØNNSOMHET
Med FireSeals sortimentsbredde, opplæring og service får du en totalløsning innen branntetting som øker din lønnsomhet.

SERTIFISERING
Med FireSeals opplæring blir du sertifisert branntettingsinstallatør.
ESSVE holder jevnlig kurs i branntetting, ta kontakt med distriktsansvarlig dersom du ønsker å gå på kurs.

RASK LEVERING
Produktene finnes tilgjengelig hos våre forhandlere rundt om i Norge. Du slipper å legge opp eget lager.

KONKURRANSEDYKTIG
Vi har mange ulike branntettingssystem som er tilpasset hver spesifikk applikasjon og blir derfor meget kostnadseffektive.

LETTARBEIDENDE MASSER
Vi har noen av markedets mest lettarbeidende tettingsmasser.

Les mer om FireSeal her >>

FireSeal by Essve