KONSTRUKSJONSSKRUE ET-T – USYNLIG MONTERING UTEN BESLAG

ESSVEs konstruksjonsskrue ET-T er utviklet for sammenføyning av trekonstruksjoner, eksempelvis takstoler, limtredrager, bjelkelag, bjelkelagselementer og skjøting av bjelker. Konstruksjonsskruen har høye holdfasthetsverdier og er beregnet for tyngre trekonstruksjoner. ET-T gir en sikker og sterk montering helt uten bjelkesko eller andre beslag. Et lite skruehode gir nærmest usynlig montering. Det kreves ingen forboring, noe som gjør arbeidet raskere og mer kostnads-effektivt!

 – USYNLIG INNFESTING

 

– INGEN FORBORING

 

– RASK OG KOSTNADSEFFEKTIV MONTERING

 

– CE-MERKET

 

Konstruksjonsskrue ET-T er overflatebehandlet med CorrSeal, C4 typegodkjent  og CE-merket.

Les mer om ET-T i vår digitale produktkatalog >>

Mindre hode gjør det lett å forsenke skruen til ønsket dybde.
Den ugjengede delen skal sitte i skjøten mellom virkesdelene.

To ulike gjengestigninger gjør at ET-T trekker virkesdelene mer effektivt sammen enn en vanlig treskrue