Kvalitet er viktig for ESSVE

Kvalitet er viktig for oss på ESSVE og vi gjør kontinuerlig tester av produktkvaliteten. Våre kunder skal kunne stole på at våre produkter fungerer som de skal, samtidig som de oppfyller alle krav, lover og regler. ESSVE har nødvendig dokumentasjon i form av CE-merking, ETA-godkjenning, sikkerhetsdatablad etc.
All dokumentasjon kan enkelt lastes ned fra ByggDok, CoBuilder, EcoOnline eller essve.no.

Leveringssikkerhet

Våre leveringer skal gå til riktig sted på rett tidspunkt. Vi måler og følger opp våre leveranser for å sikre best mulig leveringssikkerhet for våre kunder.

Kundeservice

Kundeservice skal sørge for at våre kunder får korrekt og tydelig informasjon slik at det blir enklere å velge riktig produkt.
En gang i året gjennomfører vi en kundeundersøkelse som kartlegger hva kundene er fornøyd med, og hva vi kan bli bedre på. Dette legges til grunn for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Kundeundersøkelsen viser at vi scorer høyt på våre kurs, brede sortiment, salgsstøtte og et sterkt varemerke.

Vår kvalitetspolicy

ESSVE-konsernet etterstreber å innfri kundenes krav og forventninger. Våre kunder skal være trygge på å få riktig produkt til rett tid, og vi skal tilby produkter og tjenester med best kvalitet til lav totalkostnad. Vi etterstreber gode og profesjonelle relasjoner med våre interessenter og alle medarbeidere engasjeres i sitt eget og konsernets kvalitetsarbeid gjennom stadige forbedringer.