M-Fusion er en ny type miljøvennlig overflatebehandling som gjør spikeren bedre beskyttelse mot rust.

M-Fusion, miljøvennlig overflatebehandling fra ESSVE

M-Fusion er laget både for håndspiker og maskinspiker og vil etter hvert erstatte de klassiske varmforsinkede spikerne.

Den nye overflatebehandlingen gir spikerne en jevn overflate som gjør at spikeren «sitter» bedre i treverket og gir høyere uttrekksverdier. Spikerne kan også overmales uten problem.

Takket være smart produksjon, gjennom mindre energibehov og restavfall,  reduseres miljøbelastningen knyttet til produksjonen drastisk. M-Fusion er derfor i tillegg til å være et teknisk bedre produkt også mer miljøvennlig.

ESSVEs M-Fusion, miljøvennlig overflatebehandling av spiker

M-Fusion en langt mer skånsom måte å rustbeskytte metall mot etsing. Rustbeskyttelsen er bedre enn galvaniserte produkter. Dette er derfor neste generasjon overflatebehandling som gjør at våre spikerprodukter lever lenger, og bidrar til at profesjonelle håndverkere nå får et mer bærekraftig produkt de kan benytte i hverdagen.

Ved klassisk varmforsinking senkes det som skal overflatebehandles ned i smeltet zink over tid slik at man får den tykkelsen som skal til for å unngå etsing. Vanlig varmforsinkning innebærer en rekke miljøulemper, blant annet syrerengjøring og at man etterlater en god del slaggprodukter. Takket være smart produksjon, gjennom mindre energibehov og restavfall,  reduserer vi  miljøbelastningen knyttet til produksjonen drastisk. M-Fusion er derfor i tillegg til å være et teknisk bedre produkt også mer miljøvennlig.

Egenskaper og fordeler med M-Fusion
• Sterkere rustbeskyttelse, C4 klasse, sammenlignet med varmforsinkning som holder klasse C3.
• Miljøvennlig produksjon – inneholder ingen toksiske stoffer som skader miljøet
• Overmalbar – krever ingen primer
• Like tykt belegg over hele spikeren gir bedre feste og høyere uttrekksverdier