Ved behov for service på spikerpistol eller kompressor kan dette utføres hos et av våre autoriserte serviceverksteder. Verkstedene tilbyr ESS-Service til fastpris. Kontakt din forhandler eller ordre@essve.no informasjon om serviceverksted.

Servicekit fra ESSVE

• Ved service eller garanti må serviceskjema fylles ut og sendes til ESSVE som bestiller transport.
Sendes på mail til ordre@essve.no
Link til serviceskjema >>

• Ved vanlig service eller det ikke er garantisak* belastes kunden for frakt i ettertid

• Dersom det bedømmes som garanti betaler ESSVE frakt.
Link til til garantivilkår >>

• Serviceskjema og kopi av kjøpkvittering legges med forsendelsen til serviceverkstedet
(dersom kjøpkvittering ikke er vedlagt godkjennes ikke garantien)

• Kompressorer sendes løst (pakk ikke på pall da det er meget kostbart)

*ESSVES spikerpistoler og kompressorer har et års garanti på fabrikasjons- eller funksjonsfeil. Utover dette gjelder norsk kjøpslov.

ESS-SERVICE brosjyre

Mer informasjon om vår ESS-Service i denne brosjyren>>