Utfør service på spikerpistoler og kompressorer selv ved hjelp av vårt servicekit.
QR-kode på servicekit og verktøy kobler direkte til instruksjonsfilmer på web.

Enkelt servicekonsept

• Med riktig forebygging blir servicebehovet mindre

• Ferdige servicekit til samtlige verktøy

• QR-kode på servicekit og verktøy med veiledning til hvordan du utfører servicen selv

• Ved å skanne QR-koden kommer du direkte til en instruksjonsfilm som gir nyttig informasjon om
produktet

Ved behov for service på spikerpistol eller kompressor kan dette utføres hos et av våre autoriserte serviceverksteder. Verkstedene tilbyr ESS-Service til fastpris.

ESS-SERVICE Spikerpistoler

• Komplett rengjøring av verktøyet

• Utskifting av slitasjedeler og pakninger

• Kontroll av fjærer, utskifting ved behov

• Funksjonskontroll

• Serviceprotokoll på verktøy

• 3 måneders garanti på utskifting av deler

• Maks 3 arbeidsdager på verksted eksklusiv frakttider

• Servicekostnaden faktureres forhandleren direkte fra serviceverkstedet

ESS-SERVICE Kompressor

• Komplett optisk ettersyn av kompressoren

• Utskifting av slitasjedeler og pakninger

• Rengjøring av bakventil, ventilplater og filter

• Inspeksjon av sylindervegger, stempeltopp og ventilplater

• Funksjonskontroll

• Serviceprotokoll på kompressor

• 3 måneders garanti på utskifting av deler

• Maks 3 arbeidsdager på verksted eksklusive frakttider

• Servicekostnaden faktureres forhandleren direkte fra serviceverkstedet

 

TENK PÅ FØLGENDE:

 • Oljefrie kompressorer krever mer service enn oljesmurte og vi anbefaler minst en årlig service for å unngå feil. Service er enkelt å utføre selv og krever ingen forkunnskaper. Tidsforbruk 15 – 30 min. Komplett servicekit er tilgjengelig på Toolstore,instruksjonsfilmer finnes på essve.no


Ønskes service allikevel utført på verksted anbefaler vi å benytte nærmeste serviceverksted hvor du kan levere og hente kompressoren selv. Fraktkostnader på kompressorer er høye. Skal kompressoren allikevel sendes anbefaler vi et av våre autoriserte serviceverksteder som tilbyr service til faste priser.

Instruksjonsfilmer

Garanti for spikerpistoler og kompressorer

Alle maskiner har 12 måneders garanti på fabrikasjons- eller funksjonsfeil. Utover dette gjelder norsk kjøpslov. Hvis det oppdages feil på produktet [ikke slitasje] i løpet av garantitiden vil ESSVE sørge for utskifting av defekte deler. Garantitiden gjelder fra innkjøpsdato, og det er datoen på originalkvitteringen/ fakturaen som gjelder. Krav om garantireparasjon/-bytte må fremmes i løpet av garantitiden og skal alltid gå via forhandler. Kopi av kvittering/faktura skal vedlegges denne blanketten hvis garantireparasjon/-bytte kreves.
Før en garantireparasjon eller et garantibytte kan godkjennes må serviceverkstedet undersøke produktet.
I de tilfeller hvor produktet ikke har en garantifeil, men en såkalt brukerfeil har serviceverkstedet rett til å debitere en undersøkelseskostand på kr 300,-. Frakt- og administrasjonskostnader kommer i tillegg.

Garantihåndtering:

Kunden leverer verktøyet til forhandler som skal
besørge følgende:

 • Kontrollere garantitiden mot kvitteringen
 • Informere kunden om at kostnad kan oppstå hvis
  tilfellet ikke kommer inn under garantivilkårene
 • Sammen med kunden fylle ut feilmelding og deretter
  sende verktøyet videre til ESSVE Serviceverksted
  sammen med kopi av kvitteringen
 • Hvis kunden sender inn produktet selv til Servicesenteret skal feilmeldingen fylles ut og vedlegges produktet. Ikke glem å fylle ut telefonnummer og e-mailadresse slik at du kan kontaktes for spørsmål og informasjon.

 

Garantien omfatter ikke:

 • Dersom verktøyet har blitt utsatt for uhell som fall eller ytre påvirkning
 • Feil bruk eller unormal bruk av verktøyet. F.eks. feil dimensjon på spiker, feil gasstype, for høyt lufttrykk, etc
 • Dersom service- og vedlikeholdsanvisninger ikke følges
 • Deler som naturlig slites ved bruk eller feil på verktøy som kan settes i forbindelse med naturlig slitasje og manglende service/vedlikehold
 • Feil på verktøy som skyldes at gitte instrukser ikke følges (f.eks. daglig smøring)
 • Feil på verktøy som skyldes bruk av tilbehør og reservedeler som ikke er ESSVE originaldeler
 • Verktøy som utsettes for forandring eller på-/ombygging
 • Verktøy som sendes inn helt eller delvis demontert
 • Rust/skitt i regulator/bakventil på kompressor. Slike feil skyldes at tanken ikke er tømt for vann
 • Hvis den oljefrie kompressoren overbelastes og ikke har blitt avkjølt mellom trykkøkningene. F.eks. ved lakkering/sandblåsing eller at man har brukt for liten kompressor for verktøyet. Oljefrie kompressorer skal hvile 40% av arbeidstiden for å avkjøles. For høy sylindertemperatur medfører at stempelpakningene ikke fungerer eller slites for raskt.